Brief SodM aan NAM over stillegging Ameland-01 (inclusief inspectierapport)

Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft op 28 april 2021 de gaswinningslocatie van de NAM op Ameland stilgelegd. Inspecteurs hebben flinke corrosie geconstateerd bij de koelinstallatie waardoor er ernstig gevaar voor de werknemers is ontstaan. De NAM heeft vervolgens een aantal veiligheidsmaatregelen genomen. Zo heeft de NAM een hekwerk geplaatst rond de koelinstallatie om te voorkomen dat medewerkers eronder kunnen komen. Daarnaast heeft de NAM een extra sensor geplaatst bij de koelinstallatie om bij lekkage de gasproductie direct veilig uit te schakelen. Door deze veiligheidsmaatregelen kunnen de werkzaamheden voldoende veilig worden hervat. SodM heeft de stillegging daarom op 12 mei 2021 opgeheven. SodM heeft de NAM tot 1 september 2021 de tijd gegeven om de koelinstallatie in goede staat van onderhoud te brengen.