Dwangsom Vermilion Langezwaag put LZG-03 ingetrokken

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft vandaag, woensdag 22 november, de eerder aan Vermilion opgelegde last onder dwangsom ingetrokken. De dwangsom was op 10 april opgelegd en gericht tegen het winnen van gas uit de put Langezwaag-03 (LZG-03).

Geen handhaving
SodM ziet toe op de naleving van de Mijnbouwwet. Als er sprake is van een overtreding van de Mijnbouwwet, dan moet SodM in de regel handhaven. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag SodM daarvan afzien, bijvoorbeeld als er concreet zicht op legalisatie bestaat. Dit houdt in dat het nog slechts een kwestie van tijd is voordat de activiteit ook formeel toegestaan is.

Op 10 april had SodM nog geen reden om op voorhand aan te nemen dat het winnen van gas uit put LZG-03 op termijn gelegaliseerd zou worden. Vermilion had wel een verzoek tot instemming bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat (minister) ingediend. Maar het was op dat moment nog niet duidelijk hoe de minister de adviezen zou wegen die door decentrale overheden over dit verzoek gegeven zouden worden.

Ontwerpinstemmingsbesluit Langezwaag
In het besluit van vandaag geeft SodM aan dat die omstandigheid op 9 november is veranderd. Op die dag legde de minister een ontwerpbesluit ter inzage waarin hij aangeeft dat hij van plan is het verzoek van Vermilion te honoreren.

SodM heeft daarom vandaag besloten van verdere handhaving af te zien.

Handhavingsverzoek put LZG-02
De gemeente Heerenveen heeft eerder dit jaar verzocht om ook de winning van gas uit een andere put, put LZG-02, stil te leggen. SodM verwacht daar op korte termijn een besluit op te kunnen nemen.