Afbeelding Overzicht productielocaties in het Groningen-gasveld

Afbeelding Overzicht productielocaties in het Groningen-gasveld (zie Figuur 4)