Vergunningenadviseur

Wil jij bijdragen aan de bescherming van het milieu door te adviseren bij de verlening van mijnbouwvergunningen? Ben jij die professional met hart voor het milieu en regels die geordend te werk gaat? En wil je graag werken in een team waarin veel ruimte is voor nieuwe ideeën? Dan is de vacature vergunningenadviseur bij SodM echt iets voor jou!

Functieomschrijving

Jaarlijks komen er op de afdeling Vergunningsadvies zo’n 150 adviesaanvragen vanuit EZK binnen. Het gaat om de vergunningen voor bovengrondse installaties die nodig zijn bij de winning van olie, gas, zout en aardwarmte. In dat proces van vergunningverlening door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is SodM wettelijk adviseur. De aanvragen betreffen Wabo-vergunningen, Mijnbouwmilieuvergunningen, beoordelingen van m.e.r.-aanmeldnotities, milieueffectrapportages, Barmm-meldingen en overige meldingen. Soms zijn er ook waterschappen, provincies of gemeenten die een advies van SodM vragen.

Als vergunningenadviseur pak jij adviesvragen op. Je werkt binnen een team van zes vaste medewerkers waar de processen op orde zijn en waar gestreefd wordt naar verdere professionalisering. Voor jou de kans om een bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van de afdeling.

Je beoordeelt een vergunningsaanvraag op volledigheid en inhoud en adviseert over de milieuaspecten en de integraliteit. Je doet een toezicht- en handhaafbaarheidscheck en houdt de aanvraag tegen het licht van de bevindingen tijdens de laatste inspecties. Je toetst of de Beste Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast. Je advies stem je af met de relevante expertises binnen SodM. Je weet op te schalen afhankelijk van de zwaarte van dossiers.

Tijdens en voorafgaand aan het vergunningsproces overleg je samen met EZK met de aanvragers. Je stuurt erop aan dat aanvragen duidelijk en eenduidig zijn en indien nodig worden aangevuld of aangepast. Met andere overheden overleg je over met name de technische aspecten van aanvragen. Je houdt bij je adviezen rekening met het Nederlandse omgevingsbeleid en interne en externe ontwikkelingen. Je volgt de beleidsmatige ontwikkelingen op het gebied van relevante wet- en regelgeving. Je kunt goed inschatten welke effecten deze kunnen hebben op de praktijk en informeert het management en EZK hierover.

Binnen SodM ben je de schakel tussen technici en juristen en een vraagbaak m.b.t. vergunningen, de systematiek, de inhoud, en milieuaspecten in het algemeen. Je kunt ingewikkelde problemen duidelijk uitleggen. Samenwerken, doorvragen en vooraf afstemmen zijn daarbij onmisbaar. Soms draai je mee met of ben je zelf projectleider van interne projecten op het gebied van milieu.

Bij bezwaar of beroep naar aanleiding van vergunningen waarover jij advies hebt gegeven weet jij je advies specifiek te onderbouwen. Indien nodig pas je je advies aan waarbij je ieders belang meeweegt. Bij vragen van burgers op informatieavonden weet jij de grenzen waarbinnen activiteiten mogen plaatsvinden duidelijk uit te leggen.

Functievereisten

Jij bent een kei op het gebied van vergunningen en milieu! Je gelooft in de kracht van samenwerken en zoekt anderen op om de beste kwaliteit te bereiken. Je hebt Wabo-vergunningen beoordeeld en weet je weg door teksten van de Landelijke redactie standaardteksten omgevingsvergunning (LRSO). Het vergunningenproces is bekend terrein voor jou en je weet wat jouw rol daarin is. Je bouwt graag samen met een nieuw en gedreven team aan professionaliteit.

Bij elke vraag die voorligt, of dat van EZK is of van een SodM-collega, weet jij deze prima te analyseren. Je kent de mijnbouwsector of andere industrie goed en weet hoe belangrijk het is om de toezichthouder van de juiste handvaten te voorzien om adequaat toezicht te houden.

Je luistert goed naar je gesprekspartner en kan overtuigend adviseren, zowel mondeling als schriftelijk, in een omgeving waarin techniek vertaald moet worden in regels. Je bent gewend te opereren in een bestuurlijke omgeving en begrijpt de politieke en bestuurlijke dynamiek rond dossiers.

Daarnaast heb je:

 • Wetenschappelijk werk- en denkniveau, bij voorkeur op het gebied van milieu, energie en/of (proces)veiligheid.
 • Tenminste 5 jaar aantoonbare ervaring als milieuvergunningverlener of -toezichthouder binnen de (rijks)overheid en een goede reputatie op dit vlak.
 • Focus op juiste prioriteiten, kwaliteit, resultaat en geordend werken.
 • Een zeer goede schrijfvaardigheid en beheers je de Nederlandse en de Engelse taal in woord en geschrift.
 • Ervaring met zaaksystemen.

Het is een pré als je:

 • Kennis hebt van de PGS 15, PGS 29 en PGS 30.
 • Ervaring hebt met het BRZO.

Wat bieden wij?

SodM biedt een dynamische, professionele en resultaatgerichte werkomgeving waar je inhoudelijk met interessante onderwerpen en maatschappelijk relevante zaken bezig kunt zijn. Samen met jouw collega’s draag je bij aan de veiligheid van de burgers, het houden van toezicht en het ontwikkelen van nieuwe manieren van toezicht op de (nieuwe) netbedrijven. Naast deze inhoudelijke uitdagingen kun je rekenen op:

 • Een prettige werkplek op 2 minuten loopafstand van het randstadrail-/metrostation, makkelijk te bereiken met randstadrail en metro op 12 minuten van Den Haag CS. Jouw werkplek bevindt zich normaal gesproken aan de Henri Faasdreef 312 in Leidschenveen. Vanwege de Coronacrisis werken de medewerkers van SodM momenteel thuis (tot minimaal 1 september 2020).
 • Een salaris in schaal 11 of schaal 12. De inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring. Zie tabel salarisschalen Rijksoverheid.
 • Bovenop het salaris ontvang je 16,37% Individueel Keuzebudget  (IKB). Met het IKB kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen o.a. een fietsregeling, extra verlof opties, voordelig sporten.
 • Een tijdelijk contract voor een jaar met een 32-36-urige werkweek; met daarna de mogelijkheid tot een vast contract.
 • Wij hechten veel waarde aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en bieden je daarvoor tal van mogelijkheden.
 • Goede faciliteiten, een gezellig bedrijfsrestaurant en een personeelsvereniging die regelmatig leuke uitjes organiseert.

Als je eerst nog wil kijken of het werk en de omgeving iets voor je is, kunnen we ook in overleg met jouw huidige leidinggevende een detacheringsperiode overwegen.

SodM en ook jouw werkplek bevindt zich regulier aan de Henri Faasdreef 312 in Den Haag. Vanwege de coronacrisis vinden de sollicitatiegesprekken van de eerste ronde plaats d.m.v. whatsapp of facetime. De tweede sollicitatieronde vindt plaats op het, op anderhalvemeterafstand ingerichte, kantoor van SodM.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Over de afdeling

Ons collegiale team bestaat uit een zestal hardwerkende en gedreven medewerkers,
waarvan nu één adviseur, één coördinator, twee medewerkers behandelen en ontwikkelen en één ondersteuner. Het is een relatief nieuw team (qua mensen) en er is volop ruimte voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Het team Vergunningsadvies is gezamenlijk verantwoordelijk voor de afhandeling van ongeveer 300 vergunningsaanvragen op jaarbasis en het geven van zo’n 150 adviezen over (milieu)vergunningen aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Door een juiste beoordeling van deze aanvragen en daarover te beslissen of te adviseren dragen we bij aan de veiligheid voor mensen en de bescherming van het milieu. Daarnaast zijn we een vraagbaak voor andere afdelingen rondom vergunningen en alle aspecten die daarin geregeld worden.

Meer informatie en solliciteren

Informatie over de vacature op te vragen bij Alice Overduin, Coördinator Afdeling Vergunningsadvies via het telefoonnummer 06-46152112.

Het solliciteren op deze functie is mogelijk via het sollicitatieformulier.