Vacatures SodM

Heb jij verstand van energiewinning en hart voor mens & milieu?

De inwoners van Nederland moeten er op kunnen vertrouwen dat Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) hun veiligheid en gezondheid èn de bescherming van het milieu op transparante wijze borgt. Het winnen van gas, olie, zout en aardwarmte is immers niet zonder risico's. De energiesector is sterk in beweging en regionale bestuurders en burgers volgen dat kritisch. SodM vervult vanuit haar onafhankelijke positie een cruciale rol in deze  politiek en maatschappelijk complexe vraagstukken. Medewerkers van SodM zijn gezaghebbend en hebben hoogwaardige expertise en diepgaand inzicht in de sector.

Met zo’n 70 medewerkers zorgt SodM voor toezicht op de sector en handhaving van wettelijke regelingen voor het opsporen, winnen, opslaan en transporteren van delfstoffen en aardwarmte. Ook adviseert SodM de Minister over vergunningverlening en beleidsontwikkeling.

Deze rijksinspectie valt onder de minister van Economische Zaken en Klimaat en staat onder leiding van de Inspecteur-generaal der Mijnen. SodM werkt ook voor Sociale zaken en Werkgelegenheid (arbeidsomstandigheden), Infrastructuur & Milieu (milieuwetgeving) en het Openbaar Ministerie (strafrechtelijke onderzoeken). Standplaats is Den Haag.

SodM heeft momenteel onderstaande vacatures online staan.