Adviezen SodM over modelversies publieke SDRA Groningen (2021)

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft EZK op 30 november 2020 geadviseerd over de te gebruiken modelversies in de publieke seismische dreigings- en risico-analyse (SDRA) voor het gasjaar 2021-2022. Ter onderbouwing van haar advies heeft SodM advies gevraagd aan het KEM-subpanel. Op 8 januari 2021 heeft SodM een aanvullend advies gegeven. 

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft in de zogeheten 'verwachtingenbrief' aangegeven welke keuzes voor de modelcomponenten worden gebruikt voor de publieke SDRA Groningen 2021. Deze is, samen met de bijbehorende documenten, te vinden op deze pagina van de website van de Rijksoverheid