Reactie SodM op advies ACVG over veiligheid van gebouwen buiten de scope van de versterkingsopgave

Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) heeft onderzoek gedaan naar de veiligheid van gebouwen buiten de scope van de versterkingsopgave. Het ACVG concludeert dat de scope van de versterkingsoperatie goed gefundeerd is, en de huidige werkzaamheden van de NCG door kunnen en moeten gaan. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft op meerdere momenten meegekeken op dit onderzoek, en onderschrijft deze conclusie.

Mogelijk lichte versterking voor gebouwen buiten scope

Tegelijkertijd concludeert het ACVG dat er ook nog gebouwen kunnen bestaan buiten de scope van de versterkingsopgave die versterkt moeten worden. Het zou dan gaan om gebouwen met kwetsbare elementen (een bepaald type metselwerkwand of gemetseld rookkanaal), en gebouwen die constructief verzwakt zijn door schade of door een verbouwing. Uit het rapport blijkt ook dat het aannemelijk is dat de kans op de meest ernstige vorm van bezwijken, het in-het-vlak bezwijken van wanden, bij deze gebouwen dusdanig klein is dat zij op dat punt niet beoordeeld en versterkt hoeven worden. De verwachting is dat de nog aan de scope toe voegen gebouwen relatief lichtere versterkingsmaatregelen vereisen. SodM deelt deze verwachting.

Verzwakte constructie door verbouwing of schade

Het ACVG adviseert om een taskforce op te zetten om de gebouwen met kwetsbare elementen buiten de scope actief op te sporen. SodM onderschrijft dit plan en raadt daarbovenop aan door te gaan met onderzoeken of er nog andere kwetsbare constructieve elementen zijn, waarmee de taskforce aan de slag zou moeten gaan. Voor gebouwen die verzwakt zijn door schade of een verbouwing, is er reeds de mogelijkheid voor eigenaren om zich melden bij het IMG respectievelijk de NCG (loket opname op verzoek). Het ACVG adviseert hiernaast een gericht communicatietraject op te starten met een checklist, zodat bewoners in staat zijn constructieve kwetsbaarheden te herkennen en zich in zo’n geval te melden. SodM benadrukt het belang van een dergelijk traject om te voorkomen dat bewoners die zich niet bewust zijn van de mogelijke verzwakte constructie van hun woning buiten scope blijven. In dit verband heeft SodM in 2019 geadviseerd om gebouwen die in stutten staan of significante schade hebben actief via de NCG en/of gemeentes toe te voegen aan de scope van de versterkingsopgave.

Link naar het adviesrapport van het ACVG

Het ACVG heeft het adviesrapport 'Veiligheid van de gebouwen buiten de scope van de versterkingsoperatie' op 22 februari 2023 op zijn website gepubliceerd.