Vergunning voor EBN: verkenningsonderzoek aardwarmte met ontplofbare stoffen regio Lokale lijnen 2023

EBN heeft een vergunning gekregen om verkenningsonderzoek naar aardwarmte uit te voeren ten behoeve van “Lokale lijnen 2023”. Hierbij worden ontplofbare stoffen gebruikt. Het is soms noodzakelijk (vanwege de geringere achtergrondruis) om deze werkzaamheden in de avond uit te voeren. De werkzaamheden mogen tot 23.00 uur ’s avonds worden uitgevoerd. 

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft besloten Energie Beheer Nederland B.V. (EBN) namens de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat een vergunning te verlenen om de bodem in Nederland te onderzoeken op mogelijkheden voor het winnen van aardwarmte.

Het onderzoek gebeurt met geluidsgolven, opgewekt met kleine hoeveelheden ontplofbare stoffen. Om met deze stoffen te mogen werken is een vergunning nodig. Er zijn ook wettelijke voorschriften aan verbonden. SodM verleent de vergunning onder bepaalde voorwaarden, zoals over de tijdstippen waarop de werkzaamheden mogen plaatsvinden. Daarnaast ziet SodM erop toe dat EBN de vergunning naleeft. De vergunning is op 26 juni 2023 verstuurd naar EBN.

Periode en melding

EBN krijgt een nieuwe vergunning voor onderzoek voor Lokale lijnen 2023. EBN zal onderzoek doen langs meerdere lijnen. Het onderzoek gebeurt op verschillende plaatsen in diverse gebieden: C: As Haarlem-Nijmegen, E: West-Brabant, F: Oost-Brabant en Noord-Limburg en A: Noord-Gelderland en Zuidoost Flevoland, zie hiervoor de detailkaarten in de vergunning.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode 21 augustus 2023 tot en met 31 december 2023. En tussen 07:00 en 23:00 uur. Telkens voordat een onderzoek op een bepaalde lijn start, zal EBN de omwonenden en SodM daarvan op de hoogte stellen.

Deze vergunning is voor het gebruik van ontplofbare stoffen bij verkenningsonderzoek. Om het verkenningsonderzoek uit te voeren heeft EBN nog andere vergunningen nodig, bijvoorbeeld van gemeenten in het onderzoeksgebied. Deze vergunningen worden door de betreffende instanties verleend en niet door SodM.