EBN krijgt vergunning voor verkenningsonderzoek aardwarmte

EBN heeft van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een vergunning gekregen om verkenningsonderzoek naar aardwarmte uit te voeren voor Lokale Lijnen 2023 II. Hierbij worden ontplofbare stoffen gebruikt.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft besloten Energie Beheer Nederland B.V. (EBN) een vergunning te verlenen om de bodem in Nederland te

onderzoeken op mogelijkheden voor het winnen van aardwarmte.

Het onderzoek gebeurt met geluidsgolven, opgewekt met kleine hoeveelheden ontplofbare stoffen. Om met deze stoffen te mogen werken is een vergunning nodig.

SodM verleent de vergunning onder bepaalde voorwaarden, zoals over de tijdstippen waarop de werkzaamheden mogen plaatsvinden. Daarnaast ziet SodM erop toe dat EBN de vergunning naleeft. De vergunning is op 12 september 2023 naar EBN verstuurd.

Locatie en periode

Het onderzoek gebeurt in het gebied: A: Noord-Gelderland en Zuidoost Flevoland, zie hiervoor de detailkaart in de vergunning.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode 2 oktober 2023 tot en met 31 december 2023

tussen 07:00 en 23:00 uur. EBN zal omwonenden op de hoogte stellen voordat het onderzoek begint.