EBN krijgt vergunning voor verkenningsonderzoek aardwarmte met ontplofbare stoffen regio Amstelland 2023

EBN heeft een vergunning gekregen om verkenningsonderzoek naar aardwarmte uit te voeren inde regio Amstelland. Hierbij worden ontplofbare stoffen gebruikt. De werkzaamheden binnen de bebouwde kom na 23:00 vallen onder de gemeentelijke of regionale verordeningen of andere (wettelijke) bepalingen.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft besloten Energie Beheer Nederland B.V. (EBN) een vergunning te verlenen om de bodem in Nederland te onderzoeken op mogelijkheden voor het winnen van aardwarmte. Het onderzoek gebeurt met geluidsgolven, opgewekt met kleine hoeveelheden ontplofbare stoffen. Om met deze stoffen te mogen werken is een vergunning nodig. SodM verleent de vergunning onder bepaalde voorwaarden, zoals over de tijdstippen waarop de werkzaamheden mogen plaatsvinden. Daarnaast ziet SodM erop toe dat EBN de vergunning naleeft. De vergunning is op 5 oktober 2023 verstuurd naar EBN.

Periode en melding Wat staat hier?

Het onderzoek gebeurt in de regio Amstelland, zie hiervoor de detailkaart in de vergunning. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode 12 oktober 2023 tot en met 1 februari 2024 tussen 07:00 en 07:00 uur. EBN zal omwonenden op de hoogte stellen voordat het onderzoek begint.