EBN krijgt vergunning voor verkenningsonderzoek aardwarmte met ontplofbare stoffen regio Heesch

EBN heeft een vergunning gekregen om verkenningsonderzoek naar aardwarmte uit te voeren in de regio Heesch. Hierbij worden ontplofbare stoffen gebruikt. De werkzaamheden binnen de bebouwde kom na 23:00 uur vallen onder de gemeentelijke of regionale verordeningen of andere (wettelijke) bepalingen.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft besloten Energie Beheer Nederland B.V. (EBN) een vergunning te verlenen om de bodem in Nederland te onderzoeken op mogelijkheden voor het winnen van aardwarmte.

Het onderzoek gebeurt met geluidsgolven, opgewekt met kleine hoeveelheden ontplofbare stoffen. De registratie van de geluidsgolven vindt niet plaats aan het oppervlak maar in de geboorde onderzoeksput Heesch-01.

Om met deze stoffen te mogen werken is een vergunning nodig. SodM verleent de vergunning onder bepaalde voorwaarden, zoals over de tijdstippen waarop de werkzaamheden mogen plaatsvinden. Daarnaast ziet SodM erop toe dat EBN de vergunning naleeft. De vergunning is op 18 april 2024 uitgegeven en verstuurd naar EBN.

Periode en melding

EBN krijgt een nieuwe vergunning voor onderzoek in de regio Heesch, zie hiervoor de detailkaarten in de vergunning.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode 18 april 2024 tot en met 31 december 2024 tussen 07:00 en 07:00 uur. EBN zal omwonenden op de hoogte stellen voordat het onderzoek begint. 

Deze vergunning is voor het gebruik van ontplofbare stoffen bij verkenningsonderzoek. Om het verkenningsonderzoek uit te voeren heeft EBN nog andere vergunningen nodig, bijvoorbeeld van gemeenten in het onderzoeksgebied.

Deze vergunningen worden door de betreffende instanties verleend en niet door SodM.