Advies SodM omgevingsvergunning zoutwinning Zuiderveen

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft advies uitgebracht aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de ‘omgevingsvergunning Zuiderveen’. SodM heeft geadviseerd over onderwerpen rondom veiligheid en milieu voor een proefboring naar zout in Zuiderveen. SodM adviseert de staatssecretaris om aan een eventuele vergunning een aantal voorwaarden te verbinden.  

Meer informatie nodig

Nobian wil een nieuw zoutveld boren omdat het oude bijna op is. Ze onderzoeken een nieuwe plek bij Zuiderveen. Nobian heeft een vergunning aangevraagd voor een evaluatieboring. Dit doen ze om te testen of de bodem geschikt is voor zoutwinning. 

SodM vindt de aanvraag voor de omgevingsvergunning die Nobian heeft ingediend niet compleet. SodM heeft meer informatie en betere stukken nodig voor een goede beoordeling van de gevolgen voor het milieu. SodM heeft adviezen van andere organisaties bekeken. De meeste milieubelastende activiteiten gebeuren tijdens het boren. SodM adviseert om in de vergunning voorwaarden op te nemen om het milieu te beschermen. 

Proefboring

Ook vindt SodM het belangrijk dat uit de eventuele vergunning duidelijk blijkt dat het alleen om een proefboring gaat. Voor andere activiteiten moet een nieuwe aanvraag worden ingediend. Als uit de evaluatieboring blijkt dat de bodem geschikt is voor zoutwinning, kan Nobian besluiten om een winningsplan in te dienen. Dat betekent dat ze een vergunning aanvragen om zout te winnen in Zuiderveen. SodM zal voor die eventuele aanvraag opnieuw bekijken wat er nodig is om winning veilig voor mens en milieu te laten plaatsvinden.