KEM-13a Onderzoek naar ‘stringers’ in zout om boorproblemen te voorkomen

Analyse van risico’s bij aanboren van ‘stringers’ in het Zechsteinzout om deze beter te kunnen voorspellen en vermijden.

In West-Europa worden tijdens het boren in de diepe ondergrond in het Zechsteinzout soms formaties aangeboord met een hogere vloeistofdruk. Zonder de juiste beheersmaatregelen kan dit tot grote problemen leiden voor het boorproces. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft dit onderzoek laten uitvoeren via het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM). KEM-studie 13a heeft aan de hand van 84 dergelijke gebeurtenissen deze stringers beter in kaart gebracht. Ook zijn de risico’s geanalyseerd en mogelijke maatregelen uiteengezet.