KEM-17 Onderzoek naar de langetermijnrisico’s van het afsluiten van zoutcavernes

Wat gebeurt er met de pekel nadat een zoutcaverne afgesloten wordt? Dat was de centrale vraag in het onderzoek dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft laten uitvoeren via het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM). SodM heeft dit systematisch en wetenschappelijk laten uitzoeken door een team van vooraanstaande wetenschappers, omdat er momenteel internationaal nog geen consensus is. De resultaten van het onderzoek helpen om de langere termijn risico’s van zoutwinning beter te begrijpen.

Het onderzoek laat geen acute problemen bij zoutwinning zien, maar geeft wel aanleiding om langere termijn risico’s beter uit te werken voor het afsluiten van een caverne. De wetenschappers concluderen dat het met de huidige kennis over een diepe caverne die afgesloten is, het niet mogelijk is om te zeggen wat er op de lange termijn gebeurt: of de pekel verspreidt zich via zeer langzame permeatie, of het loopt de caverne uit via een lekpad of het stroomt de caverne uit via een scheur in het gesteente. De onderzoekers geven aan dat hier verbeterde integratie van kennis en modellen voor nodig is.