Onderzoek naar het gebruik van de NPR 9998 en de HRA in de versterkingsopgave

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft methoden die in Groningen worden gebruikt om te toetsen of een huis voldoet aan de veiligheidsnorm nader onderzocht. Naar aanleiding van dit onderzoek doet SodM een aantal aanbevelingen.