Inspectie putintegriteit geothermie 2020

Dit rapport beschrijft de resultaten van inspecties naar de integriteit van geothermieputten in Nederland.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft in 2020 geothermiebedrijven in Nederland geïnspecteerd op de integriteit van de putten. De inspecties waren gericht op de status en de beheersing van de wanddikte van de verbuizing en op de putintegriteit-zorgsystemen. In totaal zijn 15 bedrijven en 30 putten geïnspecteerd.

Uit het onderzoek blijkt dat regelmatig integriteitsproblemen optreden bij ‘eerste generatie’ geothermieputten. Ook blijkt dat wanddikteverlies heeft plaatsgevonden.

Deze inspecties zijn de basis voor het Toezichtsignaal aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hierin adviseert SodM om in het Mijnbouwbesluit en/of de Mijnbouwregeling een verplichting voor een putintegriteit-zorgsysteem op te nemen.