Adviezen over de gaswinning uit Groningen-gasveld in 2021-2022

Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft diverse adviezen uitgebracht aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in het kader van de gaswinning in Groningen in gasjaar 2021/2022. Een aantal adviezen gaan over de Seismische Dreigings- en Risico Analyse (SDRA) voor Groningen, die TNO heeft ontwikkeld. 

Correctie

In het advies van 9 april 2021 over de gevoeligheidsanalyse van de SDRA Groningen 2021, is een foutje geslopen. Daarin staat dat SodM het ministerie adviseert om de 35 gebouwen met een verhoogd risicoprofiel uit voorzorg in de versterkingsopgave mee te nemen. Dit moeten er echter 37 zijn. Dit heeft SodM inmiddels bij het ministerie gecorrigeerd.