Deel lokale versterkingsplannen voor 2023 goedgekeurd

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft de lokale plannen van aanpak van de gemeenten Groningen, Oldambt, Het Hogeland en Midden-Groningen voor 2023 goedgekeurd. De beoordeling van het lokale plan van aanpak van gemeente Eemsdelta volgt in januari.

SodM plaatst wel een kanttekening: of deze lokale versterkingsplannen daadwerkelijk conform planning worden gerealiseerd, hangt af van de juistheid van de aannames in het Meerjarenversterkingsplan (MJVP) van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). In het verleden heeft de NCG de beschikbare capaciteit voor het versterken van huizen te hoog ingeschat. SodM zal het MJVP van de NCG begin 2023 nader tegen het licht houden.

Uitlegbaarheid

In de praktijk worden verschillende regimes gebruikt voor het opnemen, beoordelen en uitvoeren van de adressen in de versterkingsopgave. Dit kan ervoor zorgen dat bij schijnbaar vergelijkbare huizen de mate van versterking verschilt. Dit leidt tot vragen en onbegrip bij bewoners. SodM adviseert deze gemeenten om de verschillen in de uitvoering van de versterkingsopgave inzichtelijk te maken, en waar deze niet-uitlegbaar zijn op te lossen met maatwerk. Daarnaast is het belangrijk dat de daadwerkelijke uitvoering per dorp, wijk of cluster wordt aangepakt om de overlast voor bewoners zoveel mogelijk te beperken.

Over de lokale plannen van aanpak

Elke gemeente stelt jaarlijks een lokaal plan van aanpak op. Het beschrijft op welke wijze de versterking (opname, beoordeling, uitvoering) wordt uitgevoerd en welke prioritering daarin wordt gehanteerd. In het lokale plan wordt rekening gehouden met de jaarlijks beschikbare capaciteit vanuit de NCG. Een gemeenteraad kan vervolgens haar lokale plan indienen bij de NCG na goedkeuring van SodM. De NCG voert de versterking vervolgens uit conform het ingediende plan van aanpak.