Staat van de veiligheid van Groningen in verband met de voormalige gaswinning (2023)

Met het aannemen door de Eerste Kamer op 16 april 2024 van het wetsvoorstel om de gaswinning uit het Groningen-gasveld zo snel mogelijk definitief te beëindigen, is een cruciale stap gezet naar veiligheid en zekerheid voor de inwoners van Groningen. Hiermee is het echter nog niet veilig in Groningen. Er moeten daarnaast nog zo’n 12.000-13.000 adressen worden versterkt. Houd hierbij de focus op veiligheid om de versterkingsopgave in 2028 te kunnen afronden, zo adviseert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in de Staat van de veiligheid van Groningen in verband met de voormalige gaswinning. SodM heeft in deze jaarlijkse rapportage de voortgang van de versterkingsopgave in 2023 onderzocht, en de sluiting van het Groningen-gasveld en de nazorgfase in kaart gebracht.

3 adviezen omtrent veiligheid

Om de veiligheid van de inwoners in Groningen goed te regelen, adviseert SodM het volgende:

 1. Focus op veiligheid
  Het afronden van de versterkingsopgave is noodzakelijk voor de veiligheid van de mensen in Groningen. Laat de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) alleen duurzaamheidsmaatregelen tijdens de versterking van een woning uitvoeren, zolang deze geen significante vertraging opleveren voor de noodzakelijke versterking van andere woningen. En breng duurzaamheidsmaatregelen aan woningen die slechts licht versterkt hoeven te worden, waar mogelijk onder bij andere uitvoerders.
   
 2. Voer de geplande versnelling uit
  De NCG voert de eerste helft van 2024 een diepteanalyse uit van de vertragende factoren. Benut alle interventies die hieruit naar voren komen om de versterking toch in 2028 te realiseren. Geef daarbij de regisseur Dorpenaanpak (die zich bezig houdt met de versterking van woningen in Garrelsweer, Wirdum, Leermens en Zeerijp) de ruimte om de versterking te versnellen.
   
 3. Maak werk van nazorg
  Na het sluiten van het Groningen-gasveld volgt ontmanteling, sanering en nazorg. Dat laatste is nodig, want de aardbevingen en de bodemdaling zullen nog lange tijd doorgaan. Ook al wint de NAM geen aardgas meer, het bedrijf blijft verplicht de nadelige gevolgen van de gaswinning uit het verleden zoveel mogelijk te voorkomen. Hiervoor is monitoring, systematisch beheer van data en kennis, en wetenschappelijk onderzoek naar zowel de technische aspecten als de gevolgen voor mens en milieu noodzakelijk. SodM adviseert om in de voorgenomen wijziging van de Mijnbouwwet het stelsel rondom de nazorg te verduidelijken en wettelijk vast te leggen – niet alleen voor het Groningen-gasveld maar voor alle mijnbouwactiviteiten in Nederland.