Toelichting over de risico-analyse voor de gaswinning in Groningen (HRA2019)

Op 26 maart 2019 heeft SodM een toelichting gegeven aan burgemeesters en bestuurders in Groningen over de Hazard and Risk Assessment van de NAM in het kader van het gasjaar 2019-2020 (HRA2019).

Volgens deze jaarlijkse risico-analyse neemt de kans op een beving in 2019 van 3,6 of hoger af van 14,5% naar 12,5%. Door de afnemende dreiging, neemt ook het aantal gebouwen dat niet aan de veiligheidsnorm voldoet af met 25% – van 7.200 naar 5.500. Deze gebouwen blijven echter wel onderdeel van de versterkingsopgave en zullen nog steeds in aanmerking komen voor een opname en beoordeling. SodM heeft benadrukt dat afspraken met bewoners over de versterking nagekomen moeten worden, ook al is de verwachting nu dat een woning aan de veiligheidsnorm voldoet. Enkel een opname kan uitwijzen of een woning daadwerkelijk veilig is en niet versterkt hoeft te worden.