Besluit Wob-verzoek inzake SodM-rapport over blow-out boring Sleen 2 NAM

SodM publiceert op verzoek informatie over een blow-out van boring Sleen 2 van de NAM op 1 december 1965.

Een burger heeft op basis van de Wet openbaarheid van bestuur in augustus 2018 een verzoek gedaan om informatie van SodM over een blow-out van boring Sleen 2 van de NAM die plaatsvond op 1 december 1965.

Het rapport van SodM is niet meer beschikbaar. Wel heeft SodM in haar jaarverslag van 1965 aandacht besteed aan het incident. SodM publiceert daarom de passages uit het jaarverslag die betrekking hebben op de blow-out.