Besluit Wob-verzoek inzake geluidsrapport Vermilion (locatie Diever/Wapse)

SodM publiceert op verzoek het geluidsrapport Diever DIV-02 locatie Wapse-1, Geluidmonitoring 2018.

Milieudefensie Westerveld heeft op basis van de Wet openbaarheid van bestuur in oktober 2018 een verzoek gedaan om het geluidsrapport van Vermilion voor de locatie Wapse/Diever te ontvangen. Vermilion heeft niet binnen de gestelde termijn van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een zienswijze in te dienen. Het gevraagde document is als bijlage bij het Wob-besluit gevoegd.