Besluit Wob-verzoek inzake zoutwinning Frisia (februari 2019) deel 1

Wob-besluit en bestanden over aspecten van de zoutwinning bij Frisia: o.a. bodemdaling, lekkage, metingen en gebeurtenissen. SodM publiceert op verzoek bestanden over de zoutwinning door Frisia o.a. over bodemdaling, de lekkage van een pekelleiding en de cavernes.

Download 'Wob-verzoek Zoutwinning Frisia - Wob-besluit'

PDF document | 9 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Aanvraag heringebruikname pijpleiding (Extra informatie Frisia, 10 juli 2017) - Ingebruikname leiding 10_7_17'

PDF document | 13 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Aanvraag heringebruikname pijpleiding (Extra informatie Frisia, 10 juli 2017) - 17-07-51040-10 IR ondergrondse Pekelleiding'

PDF document | 477 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Aanvraag heringebruikname pijpleiding (Extra informatie Frisia, 10 juli 2017) - 17E014 Overzicht trace leidingen Frisia-A3 liggend'

PDF document | 1,5 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Aanvraag heringebruikname pijpleiding (Extra informatie Frisia, 10 juli 2017) - 170609 Rapportage beoordeling reparatie Frisia'

PDF document | 1,8 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Aanvraag heringebruikname pijpleiding (Extra informatie Frisia, 10 juli 2017) - Kaart schrijvende meter 7-7-2017'

PDF document | 1,2 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Aanvraag heringebruikname pijpleiding (Extra informatie Frisia, 10 juli 2017)'

PDF document | 102 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Aanvraag heringebruikname pijpleiding (Rapport Frisia, 13 juni 2017) - 170609 Rapportage beoordeling reparatie Frisia'

PDF document | 1,8 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Aanvraag heringebruikname pijpleiding (Rapport Frisia, 13 juni 2017) - Verzoek tot ingebruikname'

PDF document | 1,6 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Aanvraag heringebruikname pijpleiding (Rapport Frisia, 13 juni 2017)'

PDF document | 191 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Besluit heringebruikname leiding (Besluit SodM, 11 juli 2017)'

PDF document | 1,3 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Lekkage pekelleiding (Forward mail SodM, 29 mei 2017)'

PDF document | 500 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Lekkage pekelleiding (Mail Frisia, 29 mei 2017)'

PDF document | 528 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Lekkage pekelleiding Melding Frisia, 26 mei 2017)'

PDF document | 199 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Bas-2 - 17061698 - Minutes of Meeting and Presentations - BAS-2 (21 april 2017)'

PDF document | 595 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Bas-2 - 18014206 - BAS-02_FRISIA_END_OF_WELL_REPORT (24 januari 2018)'

PDF document | 978 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Bas-3 - 13047969 -Frisia_SODM_presentation_BAS-3_abandonment (15 maart 2014)'

PDF document | 1,4 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Bas-3 - 15026259 - EOWR abandonment BAS-3 (30 januari 2015)'

PDF document | 4,6 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Bas-3 - 15066666 frisia_definitieve_afsluiting_caverne_(5 november 2014)'

PDF document | 3,9 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Bas-3 - Frisia abandonment_v1_BdL_comm_TB (18 maart 2013)'

PDF document | 1,9 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Bas-3O - 15039347 - _aanbiedingsbrief_EOWR_BAS-3-O (16 maart 2015)'

PDF document | 88 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Bas-3O - 15185567 - EOWR aanbiedingsbrief (12 november 2015)'

PDF document | 90 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Bas-4 - 8128437 - FRISIA_EIND_OF_WELL_REPORT_VAN_BORING_JUNI_2004 (augustus 2004)'

PDF document | 13,2 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Kwartaaloverleg - 2017 Q2 (Presentatie, 10 juli 2017)_Geredigeerd'

PDF document | 2,8 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Kwartaaloverleg - 2017 Q2 (Vergaderverslag)_Geredigeerd'

PDF document | 474 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Kwartaaloverleg - 2017 Q3 (Presentatie)'

PDF document | 1,7 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Kwartaaloverleg - 2017 Q3 (Vergaderverslag)_Geredigeerd'

PDF document | 363 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Kwartaaloverleg - 2017 Q4 (Presentatie)'

PDF document | 1,9 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Kwartaaloverleg - 2017 Q4 (Vergaderverslag)_Geredigeerd'

PDF document | 360 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Kwartaaloverleg - 2018 Q1 (Presentatie)'

PDF document | 1,4 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Kwartaaloverleg - 2018 Q1 (Vergaderverslag)_Geredigeerd'

PDF document | 229 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Kwartaaloverleg - 2018 Q2 (Presentatie)'

PDF document | 1,7 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Kwartaaloverleg - 2018 Q2 (Vergaderverslag)_Geredigeerd'

PDF document | 231 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Kwartaaloverleg - 2018 Q3 (Presentatie)'

PDF document | 1,5 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Kwartaaloverleg - 2018 Q3 (Vergaderverslag)_Geredigeerd'

PDF document | 254 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Bas 1 - 8 oktober 2004_Geredigeerd'

PDF document | 1,6 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Bas-3 - 6 augustus 2008_Geredigeerd'

PDF document | 1,5 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Bas-3 - 15 juni 2005_Geredigeerd'

PDF document | 2,2 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Bas-3 - 22 februari 2008_Geredigeerd'

PDF document | 2,6 MB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Download 'Bas-4 - 30 september 2008_Geredigeerd'

PDF document | 441 kB

Wob-verzoek | 07-02-2019

Een burger heeft op basis van de Wet openbaarheid van bestuur op 26 september 2018 een verzoek gedaan om informatie over verschillende aspecten van de zoutwinning bij Frisia.

Het gaat om informatie over:

  • Een lek bij een leiding voor transport van pekel in 2017;
  • Onverwachte gebeurtenissen tijdens het boren en logen;
  • Druk- en holruimtemetingen in de caverens;
  • Bodemdalingsmetingen, analyses en interpretaties;
  • Wijzigingen van bestaande en toevoeging van nieuwe winningsplannen.

SodM heeft de gevraagde informatie verstrekt. Met dit besluit worden 113 bestanden publiek gemaakt. Alle persoonsgegevens zijn uit de bestanden gelakt.