Besluit Wob-verzoek inzake tankenpark Delfzijl NAM (5 maart 2019)

De gemeente Delfzijl heeft op 8 januari 2019 een WOB-verzoek doorgestuurd dat een raadslid van de Seniorenpartij Delfzijl bij de gemeente had ingediend. Deze persoon heeft op basis van de Wet openbaarheid van bestuur om informatie gevraagd over het tankenpark Delfzijl van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.. SodM publiceert daarom deze informatie op haar website.