Wob-besluit inzake Itron 5

Aan het verzoek van VARA/Kassa om informatie over de slimme meter Itron5 kon deels tegemoet worden gekomen.

VARA/Kassa heeft gevraagd om documenten ter beschikking te stellen over de slimme meter Itron5: het Kiwa-onderzoek naar de veiligheid van de slimme Itron5 gasmeter en alle bijbehorende stukken en documentatie, inclusief correspondentie, rondom de veiligheid van de betreffende slimme gasmeter. Dit verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Na inventarisatie zijn 61 documenten afgewogen. Aan het verzoek van Kassa kon deels tegemoet worden gekomen.