Besluit Wob-verzoek HRA-model

SodM publiceert op verzoek 1 document over de parameters die gebruikt worden in het Hazard and Risk Assessment model (HRA-model).

In het Wob-besluit wordt verdere uitleg gegeven over de totstandkoming en de gebruikte parameters van het HRA-model, ook wordt de betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid van het HRA-model besproken.