Besluit Wob-verzoek inspectierapport Vermilion Weststellingwerf

SodM publiceert op verzoek het inspectierapport van gaswinningslocatie Weststellingwerf (Vermilion) van 17 april 2017.

Een raadslid van de gemeente Weststellingwerf heeft op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in maart 2019 een verzoek gedaan om het inspectierapport van SodM over de gaswinningslocatie Weststellingwerf (Vermillion) te ontvangen. Vermilion heeft aangegeven geen bezwaren te hebben tegen het bekend maken van dit rapport. SodM heeft het rapport, na verwijdering van de persoonsgegevens, aan de verzoeker verzonden. Op 8, 9 en 10 maart 2017 hebben inspecteurs van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een inspectie uitgevoerd op o.a. de locatie Weststellingwerf. Vermilion is per brief op de hoogte gesteld over de resultaten van deze inspectie inclusief het rapport van waarnemingen en bevindingen.