Besluit Wob-verzoek bevingen 2001 Bergen en Alkmaar

SodM publiceert op verzoek vijf documenten over de bevingen in september 2001 bij Alkmaar en Bergen.

NOS heeft op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in september 2019 een verzoek gedaan om alle documenten die door SodM zijn uitgewisseld met het KNMI, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de mijnbouwonderneming over bevingen bij Alkmaar. Deze bevingen traden in 2001 op in het Bergermeer gasveld.

Publicatie van vijf documenten

SodM heeft de gevraagde informatie geïnventariseerd. Met dit besluit worden 5 bestanden door SodM publiek gemaakt. Alle persoonsgegevens zijn uit de bestanden gelakt. De nummers corresponderen met de documenten uit de inventarislijst in de bijlage bij het besluit. Eén ander document is al publiek beschikbaar op de website van het KNMI.