Besluit Wob-verzoek rapport incidentonderzoek lekkage Collendoorn (NAM)

SodM publiceert op verzoek het door de NAM opgestelde rapport over de lekkage van ontzwavelingsvloeistof op 2 januari 2019.

Een burger heeft op basis van de Wet openbaarheid van bestuur op 17 september 2020 een verzoek gedaan om het incidentenrapport over de lekkage van circa 1,3 kubieke meter ontzwavelingsvloeistof op de locatie Collendoornerveen van de NAM.

SodM heeft het gevraagde document in haar bezit, en maakt deze daarom openbaar. Alle persoonsgegevens zijn uit de bestanden gelakt.

Naar aanleiding van de lekkage heeft SodM onderzoek gedaan en is er een procesverbaal opgemaakt voor het Openbaar Ministerie (OM). Op 9 september 2020 heeft het OM bekend gemaakt dat de NAM een boete heeft gekregen voor onder andere dit voorval omdat de NAM onvoldoende maatregelen had genomen om de lekkage te voorkomen.