Wob-besluit inspectierapporten ECW Middenmeer

SodM publiceert op verzoek van een omwonende de inspectierapporten van de afgelopen jaren van ECW Geowarmte I b.v. Middenmeer.

Download 'Wob-besluit ECW'

PDF document | 216 kB

Wob-verzoek | 14-06-2021

Download 'Wob-besluit ECW 01. Reguliere inspectie maart 2018'

PDF document | 5 MB

Wob-verzoek | 14-06-2021

Download 'Wob-besluit ECW 02. Inspectie radial drilling aug 2018'

PDF document | 426 kB

Wob-verzoek | 14-06-2021

Download 'Wob-besluit ECW 03. Herinspectie ECW oktober 2018'

PDF document | 539 kB

Wob-verzoek | 14-06-2021

Download 'Wob-besluit ECW 04.1 Inspectiebrief INS-405 Jaarrapportage 2018'

PDF document | 132 kB

Wob-verzoek | 14-06-2021

Download 'Wob-besluit ECW 04.2 Resultaattabel INS-405 Jaarrapportage 2018'

PDF document | 243 kB

Wob-verzoek | 14-06-2021

Download 'Wob-besluit ECW 05. INS-658 Inspectie putwerkzaamheden ECW aug 2019'

PDF document | 14,5 MB

Wob-verzoek | 14-06-2021

Download 'Wob-besluit ECW 06. INS-849 Inspectie putintegriteitssysteem ECW febr 2020'

PDF document | 2,2 MB

Wob-verzoek | 14-06-2021

Download 'Wob-besluit ECW 07.1 Inspectiebrief INS-970 putwerkzaamheden ECW'

PDF document | 271 kB

Wob-verzoek | 14-06-2021

Download 'Wob-besluit ECW 07.2 Inspectierapport_INS-970 putwerkzamheden ECW'

PDF document | 422 kB

Wob-verzoek | 14-06-2021

Download 'Wob-besluit ECW 08.1 Inspectiebrief_INS-1022_online inspectie mei 2020_ECW'

PDF document | 60 kB

Wob-verzoek | 14-06-2021

Download 'Wob-besluit ECW 08.2 Inspectierapport_INS-1022_online inspectie mei 2020'

PDF document | 470 kB

Wob-verzoek | 14-06-2021

Download 'Wob-besluit ECW 09.1 Inspectie mobiele lichtmasten ivm Arbo juni 2020 e-mail correspondentie'

PDF document | 559 kB

Wob-verzoek | 14-06-2021

Download 'Wob-besluit ECW 09.2 Inspectie mobiele lichtmasten ivm Arbo juni 2020 RE_e-mail correspondentie'

PDF document | 740 kB

Wob-verzoek | 14-06-2021

Download 'Wob-besluit ECW 10.1 INS-7178 Beoordeling jaarrapportage ECW productiejaar 2019'

PDF document | 555 kB

Wob-verzoek | 14-06-2021

Download 'Wob-besluit ECW 10.2 INS-7178 Inspectiebrief Jaarrapportage 2019 ECW'

PDF document | 271 kB

Wob-verzoek | 14-06-2021

Een omwonende van de firma ECW Geowarmte I b.v. te Middenmeer heeft op basis van de Wet openbaarheid van bestuur op 10 maart 2021 verzocht om inzicht te krijgen in het toezicht van SodM vanuit het oogpunt van veiligheid, schade en milieu. De verzoeker verzocht om een kopie van de inspectierapporten van ECW Geowarmte I b.v. van de afgelopen jaren.  

Het gaat om 10 inspectierapporten (in totaal vijftien documenten). In de inspectierapporten zijn persoonsgegevens weggelakt om de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen te beschermen.