Wob-verzoek inzake zoutwinning Nedmag

Verslagen van de kwartaaloverleggen die SodM met Nedmag had in de periode 2018-2021.

SodM publiceert op verzoek verslagen van kwartaaloverleggen met Nedmag in de periode 2018-2021. 

Een burger heeft op basis van de Wet openbaarheid van bestuur op 9 januari 2022 een verzoek gedaan om deze verslagen van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) te ontvangen. 

SodM heeft de gevraagde documenten in haar bezit en maakt deze daarom openbaar. Persoonsgegevens zijn uit de bestanden gelakt.