Besluit Woo-verzoek voorgenomen zoutwinning Nobian in en rondom Haaksbergen

SodM publiceert op verzoek documenten en communicatie over voorgenomen zoutwinning door Nobian in en rondom Haaksbergen

Een burger heeft op basis van de Wet open overheid op 5 en 8 september 2022 een verzoek gedaan om informatie over: de vragen die SodM aan Nobian heeft gesteld, de verschillende versies van het milieueffectrapport (MER), communicatie en afspraken die er tussen SodM en Nobian hebben plaatsgevonden met betrekking tot het plan voor zoutwinning in en rondom Haaksbergen en communicatie over de betreffende aangelegenheid tussen SodM en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Gelet op de omvang van het verzoek, heeft SodM met de verzoeker afgesproken de verzochte informatie in deelbesluiten (gedeeltelijk) openbaar te maken.

Op basis van deze afspraak maakt SodM 77 documenten openbaar. Alle persoonsgegevens zijn uit de documenten gelakt.