Besluit Woo-verzoek inspectieresultaten Ampelmann aangaande de ‘walk to work'

Een burger heeft op basis van de Wet open overheid op
31 mei 2023 een verzoek gedaan om de inspectieresultaten van Ampelmann met betrekking tot de ‘walk to work.’

Het verzoek leidt niet tot enige openbaarmaking voor wat betreft de periode 1 januari 2007 tot en met
17 oktober 2017. Er zijn over deze periode namelijk geen relevante documenten aangetroffen bij SodM.