Besluit Woo-verzoek aangaande overzicht van de voorvallen en ongevallen die betrekking hebben op de zoutwinning door Nedmag, in de periode 2018 tot 2023

SodM publiceert op verzoek een overzicht van de voorvallen en ongevallen die betrekking hebben op de zoutwinning door Nedmag, in de periode 2018 tot 2023.

Een burger heeft op basis van de Wet open overheid op 1 augustus 2023 een verzoek gedaan om documenten waaruit de voorvallen en ongevallen blijken die betrekking hebben op de zoutwinning door Nedmag, in de periode 2018 tot 2023.

SodM maakt één document openbaar waarop de gevraagde informatie in een overzicht is opgenomen.