Besluit Woo-verzoek CBL’s VE-5 en VE-7 en vervangen Surdyne

SodM publiceert op verzoek documenten en communicatie over het vervangen van Surdyne B140 door Shell GTL Solvent GS 215 bij de putten VE-5 en VE-7.

Een burger heeft op basis van de Wet open overheid op 6 oktober 2023 een verzoek gedaan om openbaarmaking van (1) rapportages betreffende cement bond logs (CBL) en alle samenhangende documenten die zijn opgemaakt tijdens in opdracht van Nedmag uitgevoerde boringen van de putten VE-5 en VE-7 en (2) alle documenten gewisseld tussen SodM en Nedmag naar aanleiding van het vervangen van Surdyne B140 door Shell GTL Solvent GS 215 bij de putten VE-5 en VE-7.

SodM maakt 5 documenten openbaar. Alle persoonsgegevens en informatie die valt buiten de reikwijdte van het verzoek zijn uit de documenten gelakt.