Besluit Woo-verzoek overzicht meldingen ongeval/voorval door Nobian (6 oktober 2018 – 6 oktober 2023)

Twee burgers hebben op basis van de Wet open overheid afzonderlijk van elkaar op 6 oktober 2023 en 8 oktober 2023 een verzoek gedaan om een overzicht van door Nobian aan SodM gemelde calamiteiten over de afgelopen vier en vijf jaren. SodM heeft met deze burgers afgesproken de verzoeken te bundelen tot één verzoek.

Op basis van deze afspraak maakt SodM 1 document (een overzicht over de periode 6 oktober 2018 – 6 oktober 2023) openbaar.