Besluit Woo-verzoek over advies SodM versterkingsopgave Groningen (dd. 27 juni 2018)

Een journalist heeft op basis van de Wet open overheid op 29 september 2023 een verzoek gedaan om kopieën van alle documenten die zien op de afstemming en communicatie over timing, inhoud en presentatie van het SodM-advies tussen topambtenaren en bewindspersonen van het ministerie van Economische Zaken enerzijds en de Inspecteur-generaal van SodM anderzijds. Het gaat daarbij om de periode tussen 1 januari 2018 en 10 juli 2018.

Op basis van dit verzoek maakt SodM 20 documenten openbaar. Alle persoonsgegevens, met uitzondering van de namen van bewindspersonen, zijn uit de documenten gelakt.

Download in Nederlands: 'Besluit Woo-verzoek over advies SodM versterkingsopgave Groningen (dd. 27 juni 2018)'

PDF document | 3,7 MB

Wob-verzoek | 18-01-2024

Download in Nederlands: '1. Mail 2-5 Notitie - FW Beschrijving rol SodM en contouren inhoud aankomende adviezen - msg'

PDF document | 712 kB

Wob-verzoek | 18-01-2024

Download in Nederlands: '1a. Mail 2-5 Notitie - Rol SodM en contouren inhoud komende advisering - docx'

PDF document | 4,9 MB

Wob-verzoek | 18-01-2024

Download in Nederlands: '2. Mail 2-5 Notitie - Fwd Beschrijving rol SodM en contouren inhoud aankomende adviezen - msg'

PDF document | 1,1 MB

Wob-verzoek | 18-01-2024

Download in Nederlands: '3. Mail 2-5 Notitie - Rene Paas e.a. - msg'

PDF document | 1,2 MB

Wob-verzoek | 18-01-2024

Download in Nederlands: '4 Mail 2-5 Notitie - STMZA09_03 Tijdlijn Versterking - docx'

PDF document | 13,3 MB

Wob-verzoek | 18-01-2024

Download in Nederlands: '5. Mail 2-5 Notitie - HN_IGM_18-02 - jpg'

PDF document | 2 MB

Wob-verzoek | 18-01-2024

Download in Nederlands: '6. Mail 2-5 Notitie - HN_IGM_18-03'

PDF document | 930 kB

Wob-verzoek | 18-01-2024

Download in Nederlands: '7. Mail 2-5 Notitie - HN_IGM_18-04 - jpg'

PDF document | 1,5 MB

Wob-verzoek | 18-01-2024

Download in Nederlands: '8. Mail 2-5 Notitie - HN_IGM_18-05 - jpg'

PDF document | 1,8 MB

Wob-verzoek | 18-01-2024

Download in Nederlands: '9. Mail 2-5 Notitie - HN_IGM_18-06 - jpg'

PDF document | 1,4 MB

Wob-verzoek | 18-01-2024

Download in Nederlands: '10. Mail 2-5 Notitie - HN_IGM_18-07 - jpg'

PDF document | 1,3 MB

Wob-verzoek | 18-01-2024

Download in Nederlands: '11. Mail 2-5 Notitie - HN_IGM_18-08a - jpg'

PDF document | 2,1 MB

Wob-verzoek | 18-01-2024

Download in Nederlands: '12. Mail 2-5 Notitie - HN_IGM_18-08b - jpg'

PDF document | 971 kB

Wob-verzoek | 18-01-2024

Download in Nederlands: '13. Mail 2-5 Notitie - HN_IGM_18-09 - jpg'

PDF document | 1,5 MB

Wob-verzoek | 18-01-2024

Download in Nederlands: '14. Mail 2-5 Notitie - HN_IGM_18-10 - jpg'

PDF document | 1,7 MB

Wob-verzoek | 18-01-2024

Download in Nederlands: '15. Mail 2-5 Notitie - HN_IGM_18-11 - pdf'

PDF document | 5,3 MB

Wob-verzoek | 18-01-2024

Download in Nederlands: '16. Mail 2-5 Notitie - HN_IGM_18-12a - jpg'

PDF document | 50 kB

Wob-verzoek | 18-01-2024

Download in Nederlands: '17. Mail 2-5 Notitie - HN_IGM_18-12b - jpg'

PDF document | 64 kB

Wob-verzoek | 18-01-2024

Download in Nederlands: '18. Berichten Theodor en Co - whatsapp Theodor Kockelkoren en Co Verdaas - pdf (1)'

PDF document | 6,8 MB

Wob-verzoek | 18-01-2024

Download in Nederlands: '19. Berichten Theodor en Co - imessagesTheodor Kockelkoren en Co Verdaas - pdf (2)'

PDF document | 551 kB

Wob-verzoek | 18-01-2024