Gewijzigd besluit op bezwaar van Vermilion

SodM verklaart bij een gewijzigd besluit de bezwaren tegen een aan Vermilion opgelegde last onder dwangsom gegrond. 

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft Vermilion op 20 november 2019 een last onder dwangsom opgelegd vanwege het overschrijden van de geluidsnorm bij boorwerkzaamheden in Noordwolde (Weststellingwerf). Vermilion was het oneens met de last onder dwangsom en heeft bezwaar aangetekend. Dat bezwaar heeft SodM op 16 oktober 2020 ongegrond verklaard. Daarop heeft Vermilion beroep ingesteld bij de rechtbank. Tijdens die beroepsprocedure heeft SodM een gewijzigd besluit op bezwaar genomen (gegrond) en de last onder dwangsom herroepen. De rechtbank heeft geoordeeld dat als gevolg van het gewijzigde besluit op bezwaar Vermilion geen belang meer heeft bij een inhoudelijke beoordeling door de rechtbank.