Noordzeeplatform van Neptune Energy moet aan milieueisen voldoen

Neptune Energy moet per 1 februari stoppen met het produceren van teveel stikstofoxide op haar platform L10-AD op de Noordzee. Op dat platform staat een turbine die de milieunorm uit de vergunning overschrijdt. Neptune Energy moet die turbine buiten gebruik stellen. Staatstoezicht op de Mijnen heeft Neptune Energy een Last onder dwangsom opgelegd van 25 duizend euro per week, met een maximum van 5 ton euro.

Op 1 januari 2019 zijn voorschriften uit de nieuwe mijnbouwmilieuvergunning in werking getreden. Neptune Energy moet met ingang van die datum aan strengere milieunormen voldoen. Maar turbine nummer 3 voldoet daar niet aan. Er wordt 170 procent méér NOx geproduceerd dan is toegestaan.

Op het productieplatform L10-AD wordt gas gewonnen. Dit gas wordt gecomprimeerd door compressoren die worden aangedreven door gasturbines. Bij het verbrandingsproces in de turbines komt stikstofoxide (NOx) vrij. Bij L10-AD zijn drie turbines nodig voor de productie van aardgas, turbine 1 en 2 voldoen al aan de strengere milieunormen.

De uitstoot van stikstofoxiden is wettelijk gemaximeerd omdat deze stoffen nadelige effecten hebben op het milieu zoals verzuring en smog.