Meld een ongeval/voorval

Het is verplicht een ongeval/voorval in de mijnbouw- of energiesector te melden bij SodM.

Direct melden

Het is verplicht direct melding te doen van een ongeval/voorval bij:

  • Een dodelijk ongeval, ziekenhuisopname of (een redelijk vermoeden van) blijvend letsel;
  • Brand, explosie of lekkage van gas of olie met gevaar voor de omgeving;
  • Een gebeurtenis met gevaar voor de volksgezondheid of onherstelbare schade voor het milieu.

Meld direct 24/7 een ongeval/voorval op +31 (0)6 533 88 722

Dit nummer is alleen voor werkgevers van mijnbouwondernemingen, netbeheerders of operators van windparken. Bent u een burger of omwonende? Neem dan contact op via de contactpagina van SodM.

Binnen 5 of 10 werkdagen melden

Voor sommige meldingen geldt een langere termijn. Onderstaande Richtlijn laat voor alle verplichte meldingen zien hoe en hoe snel gemeld moet worden en wat de (wettelijke) grondslag hiervoor is.