Meld een stralingsincident

Stralingsincidenten op mijnbouwwerken en bij mijnbouwactiviteiten moet u melden bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

ANVS meldt stralingsincidenten bij mijnbouwondernemingen aan SodM.