Meld een stralingsincident

Calamiteiten van stralingsincidenten op mijnbouwwerken en bij mijnbouwactiviteiten moet u melden op de website van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

U komt bij een online formulier uit. Kies in het online formulier als Meldsoort ‘Incident: Straling’. ANVS meldt stralingsincidenten bij mijnbouwondernemingen aan SodM.