Meld een voorval gasdistributie (Gaswet)

Netbeheerders zijn verplicht melding te doen van een voorval gasdistributie bij SodM en bij KIWA Technology. Hoe en hoe snel u melding doet, hangt af van het soort voorval.

Een categorie I-voorval voldoet aan een of meer van deze criteria:

  • Er zijn doden of gewonden
  • Er is brand of een explosie
  • Er zijn meer dan 250 personen ontruimd
  • Er zijn meer dan 250 afnemers bij het incident betrokken

Een voorval categorie I moet u direct telefonisch melden aan SodM (06 - 533 88 722) en aan KIWA (06 - 532 87 332). Daarnaast moet u binnen 5 werkdagen ook schriftelijk een melding doen bij SodM en KIWA.

Een categorie II-voorval voldoet aan een van deze criteria:

  • Er zijn meer dan 10 personen ontruimd
  • Er zijn meer dan 10 afnemers bij betrokken

Een categorie II-voorval moet u binnen 5 werkdagen schriftelijk melden bij SodM en KIWA.

De precieze criteria voor de categorieën staan in de Handelswijze (flowchart en toelichting op flowchart).