Meld gebruik of lozing chemicaliën

Bij olie- en gaswinning gebruiken operators chemicaliën. Bij blootstelling aan of lozing van deze mijnbouwhulpstoffen kan dat gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Het is daarom belangrijk dat dit veilig gebeurt. Ondernemingen moeten zich houden aan strenge wet- en regelgeving. SodM is de toezichthouder en toetst bij vergunningaanvragen of wordt voldaan aan de wet- en regelgeving. Tijdens inspecties controleert SodM of de ondernemingen alle noodzakelijke  maatregelen hebben genomen om blootstelling en lozing tot een minimum te beperken.

Formulieren voor het doen van meldingen of aanvragen van ontheffingen

Voor de aanvraag van een ontheffing of het doen van een melding kunnen ondernemingen gebruik maken van onderstaande formulieren: