Groningen wakker geschrokken door 3,2 beving

Vannacht om 01:46 uur is Groningen getroffen door een beving met een kracht van 3,2 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bij Garrelsweer net ten zuiden van Loppersum. Gisteren waarschuwde het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) nog dat er op dit moment relatief veel bevingen zijn in het gebied rond Loppersum.

'Als een bom die ontplofte'

Inwoners van Garrelsweer hebben de beving ervaren als een bom die ontplofte, waarbij het hele huis bewoog. Zij geven aan gevoelens van machteloosheid en hulpeloosheid te ervaren, nu de bevingen nog steeds doorgaan. De beving is gevoeld van Pieterburen tot Hoogezand en van Delfzijl tot de stad Groningen en Haren.

Negende beving met magnitude boven de 3,0 als gevolg van de gaswinning

Dit is de negende beving als gevolg van de gaswinning in de regio die gemeten is met een magnitude van boven de 3,0. De door de KNMI gemeten grondversnelling is gelijk aan die van de beving van 2019 van Westerwijtwerd: 0,03g. De grondversnelling geeft de mate van het schudden van de grond aan en is daarmee een indicator voor mogelijke schade boven de grond. Bewoners kunnen hun schade melden bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).  

Nadere duiding van de beving

Gezien de zwaarte van de beving moet de NAM binnen twee weken een uitgebreide analyse bij het Staatstoezicht op de Mijnen aan leveren. Dit is om de mate van seismische activiteit zo goed mogelijk te kunnen inschatten, gegeven de onzekerheden over wat zich precies afspeelt in de diepe ondergrond. SodM zal de analyse kritisch bestuderen en de mensen in Groningen en de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) van een nadere duiding voorzien.

Theodor Kockelkoren: 'Zo’n zware beving kan helaas nog steeds voorkomen, ook al is de gaswinning fors afgebouwd. Maar we zien ook dat er op dit moment meer aardbevingen zijn dan verwacht. Dat is verontrustend, want we willen zo goed mogelijk begrijpen hoe het veld zich gedraagt nu de druk zich in de diepe ondergrond aan het vereffenen is. We verwachten van de NAM nu een grondige analyse en ook wij kijken kritisch naar de huidige verwachtingen. Dit is belangrijk want we willen de mensen in Groningen zo goed mogelijk vertellen wat ze mogen verwachten. Op dit moment zijn er geen ingrepen mogelijk om de bevingen te stoppen. De beving van vannacht onderstreept nogmaals de noodzaak van een snelle schade-afhandeling en een fors snellere versterking van de huizen.’

Bevingen als gevolg van drukvereffening in het veld

De huidige bevingen zijn het gevolg van de drukverschillen die zijn ontstaan door de jarenlange gaswinning in het Groningen-gasveld. De drukken in het gasveld worden nu niet meer door de huidige gaswinning bepaald, maar zijn door de gaswinning in het verleden opgebouwd. Deze drukvereffening zorgt voor een drukafname bij Loppersum. Dit veroorzaakt spanningen op breuken in de diepe ondergrond, die tot bevingen kunnen leiden. SodM heeft vorig jaar al aangegeven dat, naast de reeds ingezette vermindering van de gasproductie, er geen aanvullende mogelijkheden zijn om het aantal bevingen per jaar te verlagen. Het proces van drukvereffening zal mogelijk nog tientallen jaren duren. Pas als de druk overal gelijk is, zullen er naar verwachting geen gasgerelateerde aardbevingen meer zijn.