Kwaliteit vroege aardbevingsdata Groningen gecontroleerd en openbaar

De kwaliteit van de vroege meetgegevens van het KNMI over de aardbevingen in Groningen is gecontroleerd, en deze informatie is publiek beschikbaar gemaakt. Met deze laatste stap is de validatie van de kwaliteit van het seismische netwerk in Groningen door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) afgerond. Deze validatie heeft bijna 5 jaar geduurd, en bestaat in totaal uit ruim 20 onderzoeken. Resultaat is dat de kwaliteit van het meetnetwerk op orde is, en dat alle data openbaar beschikbaar is.

Data vóór 2015 nu ook openbaar beschikbaar

Het seismometer-netwerk van het KNMI, dat de bevingen als gevolg van de gaswinning in Groningen registreert, bestaat sinds 1995. Elke beving die het netwerk meet, komt in de aardbevingscatalogus terecht. Vanaf 2015 worden de signalen van alle meters in het netwerk continu geregistreerd en opgeslagen. Deze data zijn al langere tijd via de KNMI- website voor iedereen beschikbaar. In de periode voor 2010 - en deels tussen 2010 en 2014 – werden de meetsignalen alleen opgeslagen tijdens een periode van kort voor tot kort na het optreden van een aardbeving. Ook werden ze opgeslagen op een manier die niet eenvoudig bruikbaar is. Op verzoek stelde het KNMI deze data beschikbaar aan derden voor wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers waren zelf verantwoordelijk voor bewerking en kwaliteitscontrole van de aangeleverde gegevens. In opdracht van SodM heeft het KNMI de kwaliteit van deze data gecontroleerd, waar mogelijk verbeterd en voor iedereen beschikbaar gemaakt.

Onafhankelijke kwaliteitscontrole door NORSAR

Het Noorse onderzoeksinstituut NORSAR heeft een onafhankelijke kwaliteitscontrole op de KNMI werkzaamheden uitgevoerd. Op basis van het werk van KNMI en NORSAR, beoordeelt SodM de resulterende dataset, inclusief informatie over de kwaliteit ervan, als het beste wat mogelijk is op basis van de beschikbare meetgegevens. SodM spoort het KNMI en NORSAR aan om de resultaten van het onderzoek en de kwaliteitscontrole daarop in een wetenschappelijk artikel te publiceren.

Eerdere conclusies validatie

SodM is in 2019 gestart met de validatie van het seismisch netwerk in Groningen. Ook heeft SodM de aardbevingscatalogus van het KNMI laten onderzoeken. Deze is uitgebreid en van hoge kwaliteit, aldus de onderzoekers. Met het controleren en toevoegen van de vroege aardbevingsdata aan deze aardbevingscatalogus, is de validatie afgerond.

Alle gegevens zijn via de KNMI website beschikbaar: http://rdsa.knmi.nl/dataportal/ of http://rdsa.knmi.nl/fdsnws/dataselect/1/.