Betekent een iets lagere inschatting van de zwaarst mogelijke beving in Groningen dat de gaskraan weer verder open kan?

Nee. Het huidige risico wordt bepaald door de drukvereffening in het gasveld, die het gevolg is van de historische gasproductie. Bij een verhoging van de gasproductie zal ook de drukdaling weer worden beïnvloed door de huidige gasproductie en daarmee het aantal bevingen per jaar toenemen. Dit terwijl het al drie jaar op een rij vaker beeft dan verwacht volgens de voorspellingen. Daarnaast moeten nog steeds duizenden huizen versterkt worden. Het langdurig wachten op de versterking en afhandeling van schade leidt tot aanzienlijke gezondheidsschade bij een deel van de inwoners. Het blijft daarom van belang voor de veiligheid van de inwoners om de gaswinning af te bouwen, en de huizen zo snel mogelijk te versterken.