Hoe komt het dat er in Groningen zoveel huizen beschadigd zijn als gevolg van aardbevingen?

Bij de toelichting op de schaal van Richter staat dat aardbevingen met magnitudes tot 2,9 op de schaal van Richter vrijwel nooit schade veroorzaken en aardbevingen met magnitudes tussen 3,0 en 3,9 op de schaal van Richter hooguit lichte schade, zoals wat losse dakpannen. In Groningen leiden de aardbevingen als gevolg van de gaswinning echter tot veel meer schade. Dat heeft twee oorzaken: de aardbevingen zijn ondiep en de Groningse bodem bevat veel klei en veen.

Ondiepe bevingen

Terwijl natuurlijke aardbevingen op dieptes vanaf tien kilometer plaatsvinden, zitten de gasbevingen van Groningen op een diepte van ongeveer 3 kilometer. De trillingen verliezen op hun korte weg naar het aardoppervlak dus veel minder energie dan natuurlijke bevingen.

Klei- en veengrond

Trillingen kunnen onderweg worden versterkt als de aarde gelaagd is, bijvoorbeeld als een aardbevingsgolf vanuit de zandgrond in veel slappere klei- of veenlagen terechtkomt. Dit zogeheten ‘opslingereffect’ zorgt in sommige delen van de provincie Groningen voor extra schade. Dit zorgt er ook voor dat er op relatief korte afstand een groot verschil in schade aan gebouwen kan zijn.