Waarvoor wordt de inschatting van de zwaarst mogelijke beving gebruikt in Groningen?

De inschatting van de zwaarst mogelijke bevingwordt gebruikt in de risicoberekeningen die TNO maakt van de aardgaswinning uit het Groningen-gasveld (SDRA), alsmede voor het vaststellen van de (mate van) versterking van een gebouw (NPR en typologie-aanpak). Deze inschatting wordt niet gebruikt voor de afhandeling van schade in Groningen.