Wat was de rol van SodM bij het opnieuw inschatten van de zwaarst mogelijke beving in het Groningen-gasveld?

Het toetsen van de zwaarst mogelijke beving in het Groningen-gasveld, was onderdeel van het onderzoek- en meetplan van de NAM. SodM ziet toe op de uitvoering ervan. Bij de toetsing is de internationale standaard gebruikt om kennis te inventariseren. Oorspronkelijk zou de herziening in 2020 plaatsvinden, maar wegens corona is deze een aantal keer uitgesteld. De NAM heeft uiteindelijk in juni 2022 een wetenschappelijke conferentie georganiseerd, met wereldwijd de beste wetenschappelijke experts op dit vakgebied, namelijk Kevin Coppersmith, Jon Ake, Hilmar Bungum, Torsten Dahm, Ian Main, Art McGarr, Ivan Wong en Bob Youngs. Dit waren overigens dezelfde experts als bij de inschatting van de zwaarst mogelijke beving in Groningen in 2016. De NAM was aanwezig om haar kennis en data van het Groningen-gasveld te delen. SodM onderschrijft de uitkomsten van de wetenschappelijke conferentie.