Noordzeeplatform van Spirit moet aan lozingsnormen voldoen

Spirit Energy mag vanaf haar platform in de Noordzee geen productiewater meer lozen met een te hoog oliegehalte. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft Spirit Energy een dwangsom opgelegd voor elke keer dat het oliegehalte boven de normen uit komt. De totale dwangsom kan oplopen tot maximaal 700.000 euro.

Water dat bij de productie van olie en gas uit de diepe ondergrond komt, mag na zuivering in zee geloosd worden. Er zijn wel wettelijke grenzen aan het oliegehalte dat daarbij in zee mag komen. Die grens is 30 mg/liter gemiddeld per maand en 100 mg/liter per monster. 

Oliegehalte 2,5 keer zo hoog als toegestaan

Spirit Energy overschrijdt sinds november 2019 op platform J6-A in de Noordzee de wettelijke lozingsnormen. In de periode tot en met oktober 2020 heeft het bedrijf productiewater geloosd met een oliegehalte dat gemiddeld 2,5 keer boven de norm lag. Het bedrijf gaf in maart 2020 aan de zuiveringsinstallatie op het platform te vervangen. Deze vervanging heeft Spirit Energy vanwege de uitbraak van het coronavirus echter moeten uitstellen. In augustus heeft SodM aangekondigd een last onder dwangsom op te leggen aangezien het bedrijf nog steeds de lozingsnormen overschreed. Spirit Energy heeft vervolgens van 5 september tot 11 oktober het platform stilgelegd om de zuiveringsinstallatie schoon te maken en te verbeteren. Uit de eerstvolgende monsters die na het opstarten van de productie zijn genomen, bleek echter dat de lozingsnormen nog steeds niet werden gehaald. Daarom gaat SodM nu over tot het opleggen van een last onder dwangsom.

Over platform J6-A

Mijnbouwinstallatie J6-A is een bemande mijnbouwinstallatie op het Nederlands continentaal plat, voor de productie en behandeling van gas en aardgascondensaat. J6-A is het hoofdplatform in het Markham-veld, dat zich uitstrekt over zowel het Nederlands als het Britse continentaal plat. Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben een overeenkomst gesloten voor de winning uit het Markham-veld. Als zodanig worden op J6-A gas en aardgascondensaat behandeld afkomstig van installaties gelegen op zowel het Nederlandse als op het Britse deel van het continentaal plat. Het behandelde gas en aardgascondensaat worden per pijpleiding afgevoerd naar het vaste land in Nederland.